Recenzia: Kult zmeny (Stela Gabriel)

18. januára 2023 Knihoviny
Recenzia: Kult zmeny (Stela Gabriel)

Zmena je život a život je pes. Občas veselý, občas hladný a s penou na papuli, pričom nie vždy je jasné, či pes vrtí chvostom alebo chvost vrtí psom. Nad variabilitou a dynamikou života sa zamýšľame snáď všetci, no Stela Gabriel, autorka knihy Kult zmeny, takéto úvahy nenechala len tak. Rozpracovala ich, podčiarkla a podala s takou vôňou človečiny, ktorá čitateľom v mysli otvára „foajé“ ich vlastného životného divadla.

Ako sama autorka píše, nejde o motivačnú literatúru, ide o literatúru života, ktorý je, aký je. V Kulte zmeny si tak môžete prečítať veselé, no aj veľmi neľahké príhody, ktoré človeka menia raz milimetrovým hladkaním, inokedy fackou, ktorá zasiahnutého odpáli na kilometer od jeho ekvilibria.

S autorkinými úvahami sa dá polemizovať a plasticky ich prežívať, pretože zvolený štýl knihy je veľmi autentický, úprimný a vybrúsený profesionálnym prejavom kreatívneho človeka. Spomínanú autenticitu považujem za najväčšie plus knihy. Nosné témy knihy, teda život, zmena a ich vzájomné premenné, sa len ťažko vyhnú istým floskulovitým vyjadreniam, no netreba sa báť, že čitateľ uviazne v plytčinách. Osobný prežitok a poetické úvody ho hneď posunú hlbšie.

Kult zmeny mi umožnil nahliadnuť do života iného človeka, a tým nastavil zrkadlo mojej neraz pasívnej až otupenej spokojnosti. Dovolil mi uvedomiť si, ako sa vyrovnávam so želanými aj nechcenými zmenami a zhodnotiť, kedy chvostom vrtím ja a kedy chvost vrtí mnou. Haf, haf. 😉

Napriek hĺbke nenáročné, úprimné a zamyslenia hodné. Odporúčam.